ČPP povinné ručení - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group nabízí svým klientům výběr ze tří produktů povinného ručení. Na výběr mají klienti povinné ručení SPOROPOV, které je určeno pro klienty, kteří jezdí pouze po ČR a vyjíždějí do Evropy velice výjimečně.

Chci spočítat povinné ručení

Další typ z povinného ručení u ČPP je povinné ručení SPECIÁLPOV, které je nejprodávanějším povinným ručení u ČPP. Poslední typ z nabídky pojištění je povinné ručení SUPERPOV, které je určeno pro ty nejnáročnější klienty a poskytuje svým klientům vyšší limity pojistného krytí a další služby navíc.

ČPP povinné ručení - co nabízí Česká podnikatelská pojišťovna?

Produkt Asistence Limity újmy na zdraví Limity škod na majetku
SPOROPOV ČR 35 mil. Kč 35 mil. Kč
SPECIÁLPOV ČR + Evropa 50 mil. Kč 50 mil. Kč
SUPERPOV ČR + Evropa 111 mil. Kč 111 mil. Kč

ČPP povinné ručení SPOROPOV

 • škody způsobené na zdraví jiných osob až do výše 35 mil. Kč na každého zraněného
 • škody na majetku poškozeného až do výše 35 mil. Kč
 • asistenční služba SPORO pro ČR
 • platí na území Evropy

ČPP Povinné ručení SPECIÁLPOV

 • škody způsobené na zdraví jiných osob až do výše 50 mil. Kč na každého zraněného
 • škody na majetku poškozeného až do výše 50 mil. Kč
 • asistenční služba SPECIÁL
 • pojištění úrazu řidiče
 • platné na území Evropy

ČPP Povinné ručení SUPERPOV

 • škody způsobené na zdraví jiných osob až do výše 111 mil. Kč na každého zraněného
 • škody na majetku poškozeného až do výše 111 mil. Kč
 • asistence SUPER
 • úrazové pojištění řidiče s dvojnásobým limitem proti SPECIÁLPOV
 • 1. Pojistná událost bez vlivu na bonus

Výhody povinného ručení ČPP SPOROV

 • klient má zajištěnu pomoc nejen v případě nehody, ale i poruchy
 • asistenční služba je poskytována zdarma
 • díky spoluúčasti může klient ušetřit na pojistném

Výhody povinného ručení ČPP SPECIÁLPOV

 • klient má zajištěnu pomoc nejen v případě nehody, ale i poruchy
 • vyšší limity úhrad škod na zdraví i majetku

Výhody povinného ručení ČPP SUPERPOV

 • klient získá zdarma k tomuto typu povinného ručení úrazové pojištění řidiče
 • první nehoda u ČPP nemá vliv na bonus
 • nejvyšší limity úhrad škod na zdraví i majetku
 • zahrnuje vybraná doplňková pojištění za zvýhodněné ceny

Asistenční služba ČPP k povinnému ručení zdarma

Rozsah asistenčních služeb poskytovaných k povinnému ručení od ČPP zdarma zahrnuje příjezd a odjezd asistenční služby, opravu na místě, vyproštění vozidla, odtah vozidla a to vše pokud je vozidlo nepojízdné nejen v důsledku nehody, ale i poruchy. Jednotlivé typy povinného ručení ČPP se liší výší limitu pojistného plnění.

Asistence povinného ručení SPOROPOV nabízí pojistné krytí do 500 Kč a to pouze v ČR. Asistence povinného ručení SPECIÁLPOV nabízí pojistné krytí pro vozidla do 3,5 t 2 500 Kč v ČR a 5 000 Kč v zahraničí. U vozidel nad 3,5 t je to poté 3 500 Kč v ČR a 10 000 v zahraničí. Asistence povinného ručení SUPERPOV nabízí pojistné krytí pro vozidla do 3,5 t 5 000 Kč v ČR a 10 000 Kč v zahraničí. U vozidel nad 3,5 t je to poté 7 000 Kč v ČR a 20 000 v zahraničí.

Dále je v asistenční službě zdarma zahrnuto tlumočení při styku s policií, celníky, lékařem, administrativou, apod., pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

Česká podnikatelská pojišťovna povinné ručení - Extrabenefit PROFI

Extrabenefit PROFI je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v průběhu 3 let od data počátku smlouvy o povinném ručení. Klient České podnikatelské pojišťovny získá Extrabenefit PROFI ve výši 36 měsíců.

Pokud si klient ČPP pojišťovny sjedná Extrabenefit PROFI připadne mu 15% sleva a jestliže 3 roky nezpůsobí dopravní nehodu nebo nenabourá, má u ČPP navždy bonus navíc.

ČPP povinné ručení Extrabenefit PROFI:

 • je určen pro klienty, kteří si sjednávají novou smlouvu
 • tato smlouva musí být sjednána na dobu neurčitou - nikoli sezónně či krátkodobě
 • klient si musí zvolit platbu pojistného ročně nebo pololetně - nikoli čtvrtletně
 • je určen pro všechny kategorie vozidel
 • klient nesmí bý zařazen v malusové kategorii

MojeČPP - Česká podnikatelská pojišťovna

 • od 1.12. 2009 ČPP, a.s. VIG, poskytuje internetovou službu MojeČPP.
 • Aplikace je dostupná na adrese www.mojecpp.cz nebo z webových stránek ČPP www.cpp.cz v sekci aplikace a služby.
 • MojeČPP umožňuje zobrazit data o stavu pojistné smlouvy a přehled o platbách. Je možné provádět změny osobních údajů, kontaktních údajů a dat o vozidle. Dále klient může zjistit, jak postupuje likvidace nahlášené škody od její registrace až k samotnému uzavření případu.
 • Upozorňujeme klienty, že pojistná smlouva samozřejmě nebude v aplikaci MojeČPP dostupná okamžitě po jejím sjednání. Centrála ČPP natypuje PS nejdříve do 5 dnů od jejího převzetí z regionálních poboček. Dále je nutné započítat čas, kdy PS putuje k podpisu od jednatele ke klientovi a zpět, od makléře k zaevidování na regionální pobočky a z regionálních poboček na centrálu. Telefonické dotazy směřujte na klientskou linku 957 444 555.

Chci spočítat povinné ručení